Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

Com funciona?

Auditoria mediambiental

És un conjunt d'estudis, anàlisis i propostes d'actuació i seguiment que abasten l'estat mediambiental en tot l'àmbit territorial local. És una eina imprescindible de planificació i gestió per a l'Administració local. Ha d'incloure una proposta realista d'accions de millora, que resolgui els problemes diagnosticats, i un sistema de paràmetres que en permetin el mesurament, control i seguiment.

Diagnosi municipal

Tracta de conèixer el funcionament intern de les entitats des del punt de vista del seu impacte mediambiental i proporcionar instruccions per a introduir alternatives ecològicament més correctes i millorar la qualitat ambiental. Una bona "radiografia" és fonamental per a poder reconèixer les potencialitats i limitacions de l'àrea d'estudi.

Pla d'acció ambiental

És la definició i priorització d'objectius i l'enumeració de les actuacions necessàries per a assolir-los.És una proposta realista d'accions de millora que resolgui els problemes detectats.

Pla de seguiment

Per a garantir que els objectius es completin i poder efectuar revisions posteriors, es proposa un sistema d'indicadors (un conjunt de dades que tenen un caràcter global o sectorial) que en permetin el mesurament i el control.

Pla de participació social

Instruments de participació social

Per a regular i coordinar la interacció entre els múltiples integrants d'un municipi en el procés d'elaboració i desenvolupament de l'Agenda Local 21 a fi de vincular l'Administració local i la ciutadania, implicar directament els agents socioeconòmics en el coneixement, prevenció i correcció dels problemes ambientals, i mobilitzar la societat d'una forma activa.

Pla de comunicació

El seu objecte és la creació de sistemes àgils i pràctics que facilitin la comunicació entre l'entitat local i la ciutadania per a mantenir un flux d'informació contínua sobre el medi ambient local.

Data darrera modificació:26 d'octubre de 2012

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226